AGD Citroën accueille le Rallye Karukera Tour Auto 2015